FANDOM


Zvrácený žhář je jeden z prvních vedlejších úkolů na který pravděpodobně narazíte po příjezdu do největší vesnice Bělosadu. Získat jej můžete rozmluvou s místním kovářem nebo na zdejší vývěsce.

Úkol je možné splnit pouze při první návštěvě Belosadu. Pokud jej při této návštěvě nesplníte nebude mít při další návštěvě možnost to napravit.

Cíle úkolu Editovat

V Bělosadu byla jen hrstka nelidí. Jedním z nich byl trpaslík Willis, vynikající kovář, jehož zboží přitahovalo pozornost vesničanů z blízkého i dalekého okolí. Bohužel, jeho kovárna lehla popelem krátce předtím, než Geralt do Belosadu dorazil. Willis měl podezření, že požár byl založen úmyslně, a požádal zaklínače, aby toho údajného žháře našel.

  • Pomocí zaklínačských smyslů najdi za kovárnou důkazy o žháři.
  • Sleduj stopu pomocí zaklínačských smyslů.
  • Pomocí zaklínačských smyslů najdi osobu, kterou zranili topivci.

Geralt je schopen vypátrat dopplera v přelidněném městě a spatřit vidlohona proti černé obloze ze vzdálenosti pěti lig, takže najít žháře z Bělosadu pro něj nepředstavovalo žádnou výzvu. Ukázalo se, že viníkem je prostý vesničan, který se oddával prostým slastem: vodce a pronásledování nelidí.

Dle závislosti na rozhodnutí po konverzaci se Žhářem, pokud se rozhodnete přivést žháře kováři:

  • Doveď žháře zpět ke kováři.

Pokud se necháte přesvědčit Žhářem a neodvedete jej ke kováři:

Geralt se nakonec rozhodl, že Willisovi totožnost žháře nesdělí. Možná ho k tomu přiměly peníze, které dostal, aby mlčel, nebo zkrátka došel k názoru, že onen muž byl prostý vesnický hlupák a neměl by být potrestán za své činy, které - třebaže byly hanebné - nemohl páchat s úmyslem a rozvahou, protože tento muž nebyl schopen ani jednoho.

  • Vrať se ke kováři.

V obou případech vám bude odměnou 20 Korun X a 70 bodů zkušenosti.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.