Přátelský kněz rybolidí

Zlaté tele

"Malá zlatá firgurka představující krávu".

Zlaté tele is a quest item which is part of the Zatopené město quest first given to Geralt by přátelský kněz rybolidí who guards the oltář Paní jezera. Geralt has three choices in this quest:

Přátelský kněz rybolidí, acting for rybolidé, offers this knězova hůl.

Úkoly

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.