FANDOM


People Friendly Vodyanoi priest full

Quest Items Golden calf

"Malá zlatá firgurka představující krávu".

Zlaté tele je příběhový předmět související s úkolem Zatopené město, který Geraltovi zadá přátelský kněz rybolidí který hlídá oltář Paní jezera. Geralt si může vybrat ze tří možností dokončení úkolu:

Úkoly Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.