FANDOM


Klíčový okamžik v životě každého zaklínače, pro mnohé osudový. Mladý zaklínač byl podroben v pravý čas této zkoušce, kdy mu byly do těla (povětšinou násilím) vpraveny silné jedy a mutagenní elixíry. Trvala 3 dny, po které byl malý chlapec upoután na lůžko a postupně dostával další a další dávky jedů. Vetšina uchazečů zemřela v průběhu prvního dne, v dalších dvou dnech již byla úmrtnost nižší. Celkově přežilo mutaci zhruba 30 - 35% potenciálních zaklínačů. Výsledkem mutace byly změněné oči s vertikální zornicí umožňující rychlejší vnímání pohybů i citlivější vidění v temnotách, zbystřený sluch, zrychlené reakce, snížená frekvence tepu snižující nebezpečí vykrvácení, odolnost na všechny nemoci, zvýšená odolnost vůči jedům, kyselinám a chemikáliím všeho druhu, zvýšená schopnost regenerace, aj.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.