FANDOM


Zaříčí se nachází jižně od Angrenu a rozkládá se na obou březích řeky Jarugy. Zasahuje také na nejzazší sever Cintry, na západě do Soddenu a Amellu, na severu do Mahakamu. Protéká tudy řeka Newi.

O vládu nad touto oblastí léta panovaly rozepře mezi Temerií, Cintrou, Soddenem a Rivií, až bylo Zařičí nakonec dobyto Nilfgaardským císařstvím. Po druhé válce s Nilfgaardem bylo Zaříčí anektováno Temerií.

Lokace Editovat

Poznámky Editovat

  • Bylo to první místo, kam Ciri uprchla po vyplenění Cintry.
  • Pro překlad z polštiny do angličtiny bylo pro toto území zvoleno také jméno "Transriver"

Známá městaEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.