FANDOM


Návod Editovat

Začátek: u Triss, na začátku třetí kapitoly.
Úkol: zjistit, kdo má na svědomí magické anomálie.
Odměna: ještě bližší vztah s Triss nebo se Shani.
1. Triss vás požádá, abyste ve městě rozmístili tři magické senzory a nalezli tak zdroj magických anomálií.
Zařízení patří na následující místa: • k bráně do chrámové čtvrti • do polorozpadlé kaple uprostřed hřbitova • na stěnu radnice v kupecké čtvrti

2. Zpátky k Triss
Dozvíte se, že anomálie způsobuje dítě s mimořádnými magickými schopnostmi – Alvin, hoch, jehož jste
poznali v kapitole I. Máte ho okamžitě vyzvednout ve špitále sv. Lebedy a přivést k čarodějce.
3. Rozhovor se Shani po vstupu do chrámové čtvrti
Dívka vás naléhavě požádá, abyste Alvina namísto k Triss přivedli k ní.
4. Zajděte do lazaretu sv. Lebedy.
5. Ve špitále narazíte na Marigolda, který se zrovna snaží sblížit s jednou z ošetřovatelek. Informuje vás, že
chlapec byl právě unesen, ale naštěstí ví, kam ho bandité odvedli. Následujte ho až k lupičskému doupěti.
6. Zlikvidujte všechny protivníky uvnitř a promluvte si s Alvinem.

Nyní se musíte rozhodnout, které ženě chlapce svěříte do péče. Změní to nejen váš vztah k Triss nebo k Shani,
ale ovlivní to i pozdější úkoly ve hře.

7. Promluvte si s tou, kterou jste zvolili za hochovu opatrovnici, a oznamte to její sokyni, kterou si tím
pohněváte až do konce hry.
8. Vraťte se ke své vyvolené (a posléze do Nového Narakortu na mejdan s Marigoldem).

OdměnaEditovat

Noc s Triss (pokud dítě přivedete k ní). Čarodějka vás vypeskuje, že se Alvinovi málo věnujete. Z jejích
slov pochopíte, že budete-li si více hledět Alvina, budete mít i větší šanci u jeho pečovatelky. Proto při
dalších návštěvách nezapomínejte s chlapcem rozprávět a odpovídat na všechny jeho otázky, dokud Triss
nedojde k závěru, že jste dobrým otcem. Pak vás požádá ještě o hmotný důkaz vaší lásky – zlatý prsten
s rubínem. Lze jej koupit od obchodníka na tržišti za 100 orénů.


Noc se Shani (lze uskutečnit, pokud dítě přivedete k ní). Shani se snaží nezaostávat za svou kouzel a čar
znalou sokyní a ukáže vám taky trochu „magie“. Vy jí zase musíte dokázat, že vám na vztahu záleží. Vše
probíhá stejně jako v případě Triss: nejprve si často povídejte s Alvinem a pak dívce přineste prsten. Tím si
získáte její srdce.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.