Člověk od narození obdařený velkými magickými schopnostmi, většinou předurčený pro kariéru mága či věštce. Dotyční lidé mívají povětšinou značné problémy své magické nadání zvládnout a vyvarovat se transů a jim podobných stavů, kdy nekontrolovaně uvolňují magii a jsou značně nebezpeční pro sebe i okolí.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.