FANDOM


Zápisky učence, který zkoumal Divoký hon je úkolová kniha ve hře Zaklínač 2: Vrahové králů.

Lze je najít v trpasličích katakombách ve Vergenu (má je mrtvola obklopená svíčkami za prorazitelnou zdí).

Záznamy o výzkumech Divokého honu

Zkoumáním Divokého honu jsem strávil celý život, a tak mohu bez falešné skromnosti říci, že jsem si o tomto tématu přečetl vše, co kdy bylo napsáno. Kromě toho jsem tuto kavalkádu přízračných jezdců třikrát spatřil na vlastní oči. Při druhém a třetím setkání se mi podařilo provést krátká měření a takto získaný materiál jsem pak dále podrobněji zkoumal. Na základě těchto znalostí a získaných zkušeností jsem došel ke zdrcujícímu závěru: jsem si jist, že za Honem stojí nějaká strašlivá cizí síla. Jakási zvrácená a šílená mysl, která ale ještě stále zůstává myslí, nejedná se o čirý chaos. Mohu s jistotou prohlásit, že ty přízračné jezdce sem někdo nebo něco posílá a že se jejich skutky řídí podle určitého plánu.

Poznámky Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.