FANDOM


Vridank řečený "Elf" byl sedmý král Redanie. Jeho matka byla Viviana Lyrijská, otec pravděpodobně její manžel Radovid III. Smělý. Na trůn nastoupil po smrti Vizimira I. Starého. Poprvé si vzal urozenou půlelfku z Koviru a Povissu, se kterou zplodil dceru Falku. Ta se později postavila do čela revolučního hnutí, během nějž osobně svého otce i s jeho druhou manželkou, překrásnou Cerro, a dvěma jejich syny chladnokrevně zavraždila. Vridankovy a Cerřiny námluvy vstoupily do legend. V povídce "Otázka ceny " se o nich zmiňuje královna Callanthé a v počítačové hře Zaklínač také trpaslík Zoltan Chivay.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.