Vratimir je jako člověk vypadající půlelf s vlasy sestřiženými podle hrnce tak, aby se snadno vešly pod přilbu.

Přátelí se s elfy Chireadanem a Errdilem, kterému pomáhá s budováním krčmy v Rinde.

Erb rozdělený do čtyř polí přetíná stříbrné břevno nedosahující k okrajům, neomylně určuje jeho půlelfí původ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.