FANDOM


Vran1 komiks
Vranové jsou téměř vymřelá rasa obývající kontinent.

Charakteristika:

Typický Vran je vysoký, pokrytý šupinami, bez vlasů. Vyznačují se velkýma rudýma očima, které pokrývají téměř polovinu jejich obličeje. Tyto oči jim dovolují vidět zdroj tepla i v naprosté tmě. Mají jedovaté zuby, které mohou být použity jako toxická zbraň. Vranská žena je od muže odlišena hlasem, její hlas je nesmělý a o něco méně vyšší.
Vran venom
Životnost Vranů je podobná člověku, jejich metabolismus je však odlišný od humanoidních savců tak, že jej lékaři z jiných ras museli studovat celé roky, aby na něj mohli přijít.
Vran statue
Vranští bojovníci jsou jakousi zcela samostatnou podrasou. Podobají se přerostlým ještěrům, mají menší oči ale zato velké ocasy, které jsou často znázorněny ve Vranských monumentech. Někteří Nordlingové dokonce věří, že Vranové nebo alespoň některá kasta z nich mají schopnost polymorfismu a podvodně se umísťují jako lidští jedinci – jako např. Emhyra var Emreise. (To ovšem nebylo nikdy, nikde prokázáno).

Mentalita Vranů, je chladná a mnohem méně emotivní než ostatních humanoidů. Postrádají soucit ale samotné je překvapuje lidská vášeň pro krutost. Vranové nemají magické schopnosti, ovšem vyskytují se mezi nimi jedinci, kteří dokážou ovládnout magii, prostřednictvím jí, pak disponují velikou mocí jenž jim nějakým způsobem umožnuje manipulovat s časem a prostorem.(Hra Witcher 2)

Kultura: Většina přeživších Vranů žijících v lidské společnosti, mluví běžnou řečí používanou lidmi, mají však i vlastní řeč.

Vranové mohou nosit oděvy i zbroj, upřednostňují tmavě zelené pláště a také šperky s motivem slunce. Jsou dobrými jezdci na koních a nevyhýbají se ani boji v sedle. Jako zbroje mají nejraději gambesony pokryté železnými pláty a kožené přilbice s ocelovými částmi které oddělují oči. Zbraně které používají jsou krátké oštěpy s širokými hlavicemi, meče (Vranské meče můžete nalézt ve hře Zaklínač 2 a 3).
Korin killing a vran
Na Vrcholu své civilizace byla architektura Vranů na velmi vysoké úrovni. Vytvářeli pečlivě plánovaná města s mohutnými věžemi, zdmi a monumentálními amfiteátry. Dveře a interiéry byly vyzdobeny zeleným nebo kovovým vzorem. Jedním z příkladů takového města byl i Loc Muinne.
Tw2 journal ruinedlibrary
Stejně jako draci, i Vrany přitahovali různé poklady válčili pro ně a shromaždovali je v podzemních síních, taková sklepení pak byla chráněna kouzelnými opatrovníky, kteří poklad nekompromisně strážili a jen málokomu dovolili si poklady vzít.

Vranové neuctívají žádná božstva, dle nich je pouze život, který právě žijí, na tom jediném záleží. Z tohoto důvodu je jejich život tou největší posvátností.

Ačkoli se někteří z nich snaží přežít v lidských osadách prostřednictvím obchodu, žijí v neustálém strachu z útoků lidského rozzuřeného davu, i přesto že se všech straní a vyhýbají se problémům. Nejsou moc důvěřiví k jiným rasám, nejblíže mají zřejmě k Bobolakům se kterými se podílejí na určitých aktivitách jako například v nelidkých rezervacích se s nimi podílejí na některých rituálních typech her a zápasech.

Historie: Kdy Vranové přišli na kontinent zůstává záhadou, podle některých teorií se jednalo o jednu z nejstarobylejších ras obývajících tuto zemi. Dost možná že byli přítomni na kontinentě tisíc let předtím, než se na něm usadili lidé, některé teorie však tvrdí, že přišli až při konjunkci sfér. Domov Vranů byl prý údajně na východě modrých hor.

V určitém bodě historie, před prvním přistáním lidí, byl jeden z jejich městských států osídlen Aen Seidhe, tato metropole se jmenovala Loc Muinne. Důvod zmizení původního obyvatelstva (Vranů) byl po dlouhou dobu velkou neznámou. Elfové tvrdili, že Vranové opustili toto území kvůli klimatickým změnám, lidé však elfy podezírali, že zde spáchali malou genocidu, toto podezření se prohloubilo poté, co se v jeskyních nalezli Vranské ostatky. Skutečný důvod definitivního vymizení Vranů v Loc Muinne byl však jiný, mág Aep Dearhenna během svého studia o městských kronikách v Černé Akademii zjistil, že bakterie které vytvořili elfové, zapříčinili vymření této Vranské společnosti. Za jednoho z viníků zodpovědného za vznik bakterií, byl identifikován elf jménem Goeveth.
Twba character model Operator

Celá Vranská společnost však zažila těžké časy až ve chvíli, kdy na kontinent dorazili lidé. Jejich hadí vzhled a jejich menší důvěryhodnost než kterou budili trpaslíci, zajistilo jejich pronásledování. Kněží náboženství Kreve, tvrdili, že Vranové jsou pekelnými démony, v důsledku toho bylo podniknuto mnoho pogromů a vojenských výprav, které počet Vranů čím dál více snižoval. Jedna z posledních válek se konala více jak deset let před narozením Geralta z Rivie, kdy lidské síly pod vedením vojvody Grozima zatlačilo většinu přeživších Vranů do modrých hor, zbytek pak umístila do rezervací společně s Bobolaky.

Alespoň 8 Vranů bylo členy loupeživé bandy, kterou 9. měsíců před narozením Geralta porazila druidka Visenna (matka Geralta z Rivie) společně s Korinem (otec Geralta z Rivie). Několik Vranů muselo žít také v lidských městech, neboť incidentu v Blavikenu na tržišti, byl přítomen také Vran zvaný Dziega.

Poznámka: Kromě povídky (Cesta, z níž není návratu) kterou napsal Andrzej Sapkowski, jsou Vranové zmíněni také v komiksech o Zaklínači. Ve hře Witcher 2 – Vrahové králů, je Vranům věnovaná část v Loc Muinne.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.