FANDOM


Vladimír von Everec, taktéž znám jako Vlad, byl bratrem Olgierda von Everec a švagrem Iris von Everec. Podobně jako na jeho bratra i na Vladimíra dopadl temný osud jejich rodu. Objevuje se pouze v prvním rozšíření hry Zaklínač 3: Divoký hon v datadisku jménem Srdce z kamene, kde se hraje důležitou roli neboť je součástí jednoho z přání svého bratra.

Srdce z kamene Editovat

Původ Editovat

Vladimír je původem z bohaté šlechtické rodiny. Úpadek, který ve své podstatě způsobil jeho bratr Olgierd však zapříčinil postupný úpadek rodu. Vyrostl v sídlu rodu Everectů společně se svým starším bratrem Olgierdem, se kterým si patřičně užívali mladí a žili bohémský život jako každý jiný bohatý šlechtic, nechybělo však ani vzdělávání.

Poté co byl rozprodán rodinný majetek kvůli finančním problémům rodiny Everetů. Vydává se společně se svým bratrem na cestu zbojníka a bandity. Chtěli opět získat peníze a rodinné jmění.

Nečekaná smrt Editovat

Když se však Olgierd dohodne za zády Vladimíra s tajemným Zrcadelníkem, potká Vladimíra nečekaná smrt, zatím co jeho bratra nesmrtelnost, bohatství a později i vydobytá sláva.

Olgierdovo přání Editovat

Odpočinek zesnulého Vladimíra je narušen až zaklínačem Geralta z Rivie, který navštíví rodinnou hrobu z jediného důvodu, aby splnil jedno z přání, které mu zadal Olgierd. Přání ve kterém měl Vladimíra dostatečně pobavit. Vladimír se však hodlá pobavit po svém a vtělí se do zaklínačova těla a následně se snaží dvořit mladé medičce Shani, která zaklínače do hroby následovala.

Svatba Editovat

Společně se Shani se zúčastní v Geraltově těle svatby její kamarádky Aldony. I přes neustále dvoření se medičce si užije nespočet svatebních her, programu a také si vyzkouší život v kůži zaklínače, když se musí pokusit zachránit plivače ohně a psa, který utekl. Přes všechny snahy je však Shani neoblomná a krom polibku, který si sám Vladimír vymůže jeho snahu neopětuje. Později když už se má navrátit zpět Geralt se jej pokusí Vladimír co nejdéle zdržovat na jeho návratu i přes nátlak Shani, nakonec však zasáhne právě Zrcadelník, který donutí násilně Vladimíra tělo zaklínače zcela opustit.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.