Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Vizimir II. byl desátý král Redanie, syn Heriberta a Diany de Saint-Villiers. Posmrtně byl řečený jako „Spravedlivý“. Oženil se s Hedvikou z Malleore a z jejich vztahu vzešly tři děti.

Snažil se o udržení dobrých vztahů s Temerií, ale dosáhl pravého opaku. Mladý temerský král Foltest Redance smrtelně urazil, když kvůli incestnímu milostnému románku se svou sestrou odmítl domluvený sňatek s Vizimirovou dcerou Dalimirou (známou jako Dalka). Nálada mezi ověma královstvími tak zůstala na bodu mrazu. Dalimira později odešla do kláštera a její mladší sestra Milena (známá jako Milka) se dala na studium magie.

Jako první z panovníků Severních království začal razit agresivní a nenávistnou politiku vůči elfům a Nilfgaardu. To se mu stalo osudným. Krátce po vypuknutí druhé války a po událostech na ostrově Thanedd byl Vizimir neznámým elfským atentátníkem ubodán k smrti.

Vlády se po jeho nenadálé smrti místo královské vdovy chopila tzv. "Regentská rada" vedená Sigismundem Dijkstrou a kouzelnicí Filippou Eilhart, která na Vizimirově dvoře dříve působila jako rádkyně. Není vyloučeno, že někdo z nich měl ve spiknutí proti králi prsty a na přípravě atentátu se přímo podílel.

Rada má nezpochybnitelné zásluhy na uzavření Cintránského míru, ale byla posléze sesazena, když se o své dědičné právo přihlásil jediný Vizimirův syn Radovid.

Advertisement