Violenta Suarez byla čarodějka a jedna z mnoha absolventek slavné magické akademie Arethusy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.