Vinifrida byla manželka krále Geddese. "První královna Temerie" byla ve skutečnosti osoba opředená mnohými mystérii. V kronikách se dočteme, že byla čistokrevnou elfkou, ale její jméno tomu nenapovídá. Jediným vysvětlením by bylo záměrné zkomolení elfského jména Gwenfrwei, aby se Temeřanům lépe vyslovovalo. S jistotou se ví, že porodila následníka trůnu Gardika, není však jisté, zda-li byla i matkou Marie Pulcherie, neboť král Geddes měl předtím jinou ženu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.