Veronique, známá spíše jen jako "Nique", je Toussaintská baronesa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.