Error: soubor není platný nebo neexistuje

Velda – Řeka v Ebbingu poblíž Glyswenu, oddělující Geso od Maechtu. Stéká se s Arete a Lete v bažinách Pereplutu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.