Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Zápisy do Rejstříku

Rejstřík Kult Věčného ohně

"Vyznavači Věčného ohně věří v nehasnoucí plamen, symbol vytrvání, cesty ukázané v mlze, příslib pokroku a lepšího rána. Kněží Věčného ohně se starají o věrné i své svatyně, ve kterých neustále hoří oheň. Ozbrojenou paží církve je Řád planoucí růže."

Významní členové

Další

Zdroje