FANDOM


Válka dýk
Trvání: cirka 840/50 – zač. 11. století (s přestávkami)
Místo: Temerie
Příčina: Boj o vizimský trůn
Výsledek: 1) Adalbert I. se stal králem a ustanovil mariborskou větev královskou.

2) Ellander získal autonomii

Strany
Flag Maribor Flag Ellander Hereward
Velitelé
Adalbert z Mariboru  ?

Válka dýk byla občanská válka v Temerii, která vypukla někdy začátkem roku 840, pár let po smrti Raffarda Bílého a temerského krále Abdanka. Hlavními aktéry konfliktu byli hrabata z Ellanderu a Mariboru.

Události před počátkem války Editovat

Za života Raffarda Bílého byla ukončena šestiletá válka a nastolena křehká stabilita Temerie. Raffard vykonával funkci dvorního rádce temerského krále Abdanka, jenž byl duševně postižení (přezdívalo se mu král idiot). Raffardovi byla nabídnuta královská koruna, tu však odmítl, raději zůstal v pozadí – i tak de facto vládl Vizimě. Umřel však během konfliktu mezi čaroději (válka mezi odpůrci a příznivci vzniku Bratrstva čarodějů v letech 830839). Abdank se po jeho smrti vizimského trůn nevzdal a snažil se i bez svého rádce nadále vládnout. Pouhých pár let po smrti Raffarda Bílého však umřel i on a nestabilita země se tak ještě více prohloubila.

Průběh války Editovat

Král Abdank nezanechal dědice, což způsobilo, že se vévodové z Mariboru a Ellanderu pustili do nelítostného konfliktu o vizimský trůn. Obě soupeřící strany se dožadovaly práva na vizimský trůn: ellanderská větev obviňovala mariborskou, že měla prsty ve smrti krále Abdanka, a naopak. Nikdy se však neprokázalo, zda kterýkoli z rodů, pokud vůbec některý, skutečně královraždu zosnoval, neboť podobných skutků se v minulosti dopouštěly oba.

Konflikt přetrvával až do začátku 11. století. Tehdy se princ Adalbert z Mariboru ukázal být silnějším a díky několika jasným vítězstvím rozdrtil nepřátelskou opozici. Byl korunován a ujal se vlády jako Adalbert I.

Krátce po své korunovaci ustanovil mariborskou větev temerské dynastie vládnoucím rodem Vizimy a, navzdory předpokladům, se rozhodl uzavřít mír s ellanderskou větví výměnou za udělení rozsáhlé autonomie Ellanderskému vévodství.

Tak definitivně tzv. válka dýk skončila.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.