FANDOM


Trojdenové byli dynastií založenou Trojdenem, hrabětem z Koviru a bratrem Radovida I. Velikého. Očekávalo se, že odevzdají svou poslušnost a vládu nad Kovirem králi Redanie, ale nestalo se tak. Naopak se rozhodli získat pro sebe všechny významnější tituly a posty, aby si udrželi svou moc, což mělo za následek, že již nebyli více vítáni v redanském hlavním městě Tretogoru a to ani při oficiálních příležitostech.

Známí Trojdenové Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.