Zaklínač Wiki
Advertisement

Trojden, vévoda Redanie a později hrabě Koviru, byl bratrem krále Radovida I. Založil rod Trojdenů.

Životopis[]

V mládí byl považován za velmi schopného šlechtice s řadou užitečných známostí. Uměl jich také však náležitě prohnaně a mazaně využívat. Na svého bratra žárlil a nijak se tím netajil.

Aby se ho Radovid I. zbavil, daroval mu titul hraběte Koviru. Oficiálně tedy Trojden zůstal vazalem Redanie, ale nebyl povinován odvádět tribut, jeho jedinou povinností bylo nevměšovat se do zájmů Redanie a neškodit.

Zajímavosti[]

  • Trojden byl litevský velkokníže v letech 1269–1282.
  • Trojden I., vnuk Trojdena, byl od roku 1310 vládce Varšavy a Liwu a regent Płocku.
  • Trojden II., vnuk Trojdena I., byl hrabětem Płocku, Rawa Mazowiecka, Gostyninu, Sochaczewa a Belze.
Advertisement