FANDOM


COA Trojden

Trojden (Troyden), vévoda z Redanie a později hrabě Koviru, byl bratrem krále Radovida I. Založil rod Trojdenů. Jako mladík byl považován za velmi schopného s řadou konexí, ovšem také za poněkud slizkou osobu. Žárlil na svého bratra a veřejně ukazoval svou nenávist k němu. Aby ho dostal Radovid I. co nejdále od sebe, dostal titul Kovirského hraběte. Jako Kovirský hrabě sice Trojden zůstal oficiálně vazalem Redanie, ale nebyl povinen platit tribut, jeho jedinou povinností bylo nevměšovat se do zájmů Redanie a neškodit.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.