Zaklínač Wiki
Advertisement
Kniha

Adalbertus Aloisius Kalkstein
Transmutace a metamorfózy

"Pro následování příkladu arcimága z věže je nutné nejprve klasifikovat substance a rozdělit je na nadřadné a podřadné. Hypotéza souvislosti, která bude představena dále, zahrnuje pouze substance první kategorie. Substance podřadné nevytváří řetězce pseudoživotních struktur, jelikož je jejich kvalita už z jejich vlastní povahy nízká, a nevyskytují se samostatně, ačkoli bylo dokázáno, že životní řetězec vyžaduje jejich přítomnosti, což představuje paradox.
Hypotéza souvislosti tvrdí, že v řetězci pseudoživota se musí vždy nacházet jedna každá nadřadná substance. Avšak podle konstrukce navržené Raffardem Bílým existuje pouze pět volných míst. Pokud by byl řetězec transponován a poté transmutován, bylo by vyřešení problému snadné, žel však už první krystalizaci není možné provést se zachováním integrity řetězce. Jediným řešením je použití tak zvané reversibilní transmutace, při níž se provede rotace řetězce, v důsledku čehož se bude všech šest nadřadných substancí z řetězce neustále uvolňovat a připojovat se k němu, aniž by ho zničily. V holistickém pojetí jich tedy bude vždy šest při pouze pěti volných místech. V tom se také skrývá genialita tohoto řešení, neboť pohyb řetězce získá vlastnosti všech tří podřadných substancí. Takto paradox souvislosti přestává činit problém. Žel žádné současné dílo neposkytuje informace o provedení reversibilní transmutace, proto problém oživení neživého nadále zůstává nevyřešen."

Zápisy do Deníku[]

Postavy: Kalkstein

Cena[]

 Nákup Prodej
80 orény  16 orény 


Poznámky[]

  • Ke koupi na tržištích v Chrámové i Kupecké čtvrti.
  • Po jejím přečtení přibyde možnost přesvědčit alchymistu v Kupecké čtvrti o správnosti Kalksteinových teorií. Odměnou budou svitky s recepty na výrobu petard.
Advertisement