Tir Tochair je horské pohoří, které tvoří východní hranici Metinny, Gesa, Ebbingu a Maechtu. Za masivem Tir Tochair se rozkládá poušť Korath. Dále na východě jsou Ohnivé hory a na sever se pohoří táhne až k Amellským horám. V pohoří Tir Tochair nejspíše pramení také řeky Sylte, Velda a Alba.

Tir Tochair je obydleno gnómy, o nichž se proslýchá, že jsou to vynikající kováři a hutníci, kteří zbrojní řemeslo dovedli k excelenci.

Po zemětřesení ve 13.století se odhalilo několik silných žil vzácných nerostů v hoře Anur, která tak dostala přízvisko Hora pokladů. Tir Tochair se díky zemětřesení stalo předním vývozcem krásných opálů.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.