Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Taurus (Pratur) je velká rohatá kreatůra, o které se zmiňuje "Physiologus" která je přechovávána vesnickými stařešinami v Dolní Posadě.

The horned aurochs or Taurus, she recited, erroneously called bison by some ignoramuses. It hath horns and useth them to ram—.
p.179, The Last Wish (English UK edition)