Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Primary quests.png

Geralt při procházení Chrámovou čtvrtí eventuelně dorazí do domu Kalksteina, alchymisty, kterého potkal už v Podhradí. Kalkstein, věcný jako vždy požádá zaklínače o pomoc dostat se do věže, kterou před dávnými lety obýval mág. Věž se nachází kousek od Staré Wyzimy v bažinách a je zřídlem moci, schopná deformovat krajinu. Je magicky uzavřená a dostat se do ní nebude snadné, proto si taky Kalkstein najal zaklínače.

Návod[]

Při domluvě s Kalksteinem co je potřeba udělat nejdřív, Geralta odkáže na dvě knihy, které by měly poskytnout informace o věži. Jedna z nich je Tajemství bran, kniha, kterou napsal Ransanta Alvaro a podle Kalksteina by ji měl vlastnit nějaký trpaslík. Druhá je Ain Soph Aur, kterou však neví, kde shánět. Další informace se dají získat od rodáků z bažin a elfů.

Kdo lépe vyzná v knihách než milovník a prodejce knih. Antikvarista, který se zdržuje u prodejních stánků Geraltovi poví, že "Tajemství bran" vlastní Golan Vivaldi. Vzpomene si i na knihu "Ain Soph Aur", o které by mohl něco vědět jeden poutník z bažin.

Geralt od Vivaldiho získá knihu "Tajemství bran" za 100 orénů. Může si od něj rovnou koupit i knihu "Ain Soph Aur", kterou také očividně vlastní. Ta však stojí 300 orénů, proto se místo toho může vydat raději do bažin za oním poutníkem.

Fáze[]

Knihy[]

Slíbil jsem Kalksteinovi, že mu zjistím víc o mágově věži v bažinách. Zvlášť zajímavé by mohly být dvě knihy "Ain Soph Aur" a "Tajemství bran". Obě jsou velmi staré a dost možná těžko sehnatelné. "Tajemství bran" však měl trpaslík a druhou knihu bych mohl najít u někoho starého, koho zajímá historie.

  • Musím pro Kalksteina najít dvě knihy.

Starožitnictví[]

Trpasličí starožitník mi poradil, kde bych mohl získat knihy, které hledám. "Tajemství bran" má Golan Vivaldi a možná by mohl mít i "Ain Soph Aur".

  • Chci-li sehnat ty knihy, měl bych se obrátit na Vivaldiho.

Tajemství Bran / Historie věže / Ain Soph Aur / Historie sefirotů[]


Pořadí záleží na pořadí získaných a následně přečtených knih

Tajemství bran[]

Sehnal jsem knihu "Tajemství bran". Musím ji pečlivě prostudovat.

  • Měl bych si pečlivě přečíst "Tajemství bran".

Historie věže[]

Seznámil jsem se s historií věže v bažinách. Spolu s informacemi z knihy "Ain Soph Aur" by to mělo Kalksteinovi stačit.

  • Získal jsem další informace pro Kalksteina.

Ain Soph Aur[]

Získal jsem knihu "Ain Soph Aur". Musím si ji důkladně přečíst.

  • Musím si pozorně přečíst "Ain Soph Aur".

Historie sefirotů[]

Přečetl jsem si historii sefirotů. Spolu s informacemi z knihy "Tajemství bran" by to mělo Kalksteinovi stačit.

  • Získal jsem další informace pro Kalksteina.

Informace pro Kalksteina[]

Získal jsem knihy, o které mě žádal Kalkstein. Mohlo by se mi vyplatit podělit se s ním o informace.

  • Podělit se s Kalksteinem o nové informace by se mohlo vyplatit.