FANDOM


Potion Bindweed

Svlačec je určen pro boj s bestiemi, které jako zbraň používají kyselinu. Zaklínači mu říkají bahenní elixír, protože stvůry, jež plivají kyselinu nebo mají žíravou krev, se nejčastěji nacházejí právě v bažinách.

Účinek: Elixír propůjčuje odolnost vůči kyselině.

Příprava Základ Doba trvání Toxicita

Substances Aether

Substances Quebrith

Substances Vermilion

Tento elixír se vyrábí smícháním ingrediencí, které celkem obsahují: jednu dávku aetheru, jednu dávku quebrithu a jednu dávku vermilionu.

alkohol 8 hodin Střední

Zdroje Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.