Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki
Poutní kámen

Na hřbitově v bažinách můžete najít tři starodávné krypty, které mají úzkou spojitost s úkolem Zbroj. Podle toho jakou stranu podporujete (Veverky, Řád nebo neutrální) budete muset vstoupit alespoň do jedné z nich, abyste mohli získat speciální přísadu nutnou k vytvoření Havranovy zbroje. Do každé z krypt se lze dostat puze přes tzv. poutní kámen - po jednom je ve starém dole, v kryptě strigy a ve Zdeňkově jeskyni. Kámen je nutné aktivovat pomocí správné kombinace znamení Aard a Igni.

Úkoly[]