Secondary quests.png

Úkol je zadán kupcem Declanem Leuvaardenem, který se v I. Kapitole zdržuje v Hostinci v Podhradí. On a jeho společník se rozdělili a Leuvaarden chce po zaklínači, aby ho šel hledat do jeskyně, kde má údajně být.

Návod[editovat | editovat zdroj]

Geralt musí jít do hostince a promluvit s kupcem Declanem Leuvaardenem. Po zadání úkolu se musí vydat do jeskyně (u jižní Wyzimské brány, v severozápadní části mapy) a pobít Echinopse. V jedné z nich se nachází ostatky společníka.

Geralt se pak může vydat zpět za Leuvaardenem nebo rovnou za Velebníčkem a požádat ho o místo k pohřbení.

Ve sklepení kapličky Geralt uloží ostatky do sarkofágu, popovídá si s Divoký Honem a v závislosti na vybrané odpovědi se utká nebo neutká s duchem již mrtvého Lea.

Dokončení úkolu spočívá ve finálním dialogu s Leuvaardenem, ve kterém Geraltovi poděkuje a předá odměnu.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  • Declan Leuvaarden je v hostinci pouze pár hodin a to kolem poledne, respektive po poledni.
  • Aby Velebníček souhlasil s pohřbem, musí mu Geralt zapálit svíčky Věčného ohně ve všech 5 kapličkách (anebo počkat do konce I. kapitoly, zabít Velebníčka a nakráčet si to do kaple, kam společníka pohřbí).
  • Pakliže Geralt nestihne Leuvaardena před koncem I. kapitoly, najde ho v II. Kapitole v přístavu.

Fáze[editovat | editovat zdroj]

Jeskyně[editovat | editovat zdroj]

Spolupracovník kupce Leuvaardena zmizel v jeskyni pod městskými hradbami. V jeskyni je údajně spousta různých potvor. Kupec mě prosí, abych ho odtud dostal, nebo - pokud už nežije - abych ho aspoň slušně pohřbil. Odměna činí 200 orénů.

Musím pohřbít Leuvaardenova společníka.

Ostatky[editovat | editovat zdroj]

V jednom z echinopsů jsem našel nestrávené zbytky lidského těla. Určitě to byl ten Leuvaardenův společník. Musím ho slučně pohřbít a pak tu smutnou novinu oznámit Leuvaardenovi.

Musím pohřbít Leuvaardenova společníka a pak si promluvit s kupcem.

Pohřeb / Pohřební místo / Svolení / Kaple --need edit--[editovat | editovat zdroj]

Pohřeb - pokud se Geralt nejdříve vydá s ostatky společníka za Leuvaardenem:

  • Leuvaarden navrhl, že bych mohl pohřbít tělo jeho společníka v kapličce Velebného pána. Asi se ho půjdu zeptat na svolení.

Pohřební místo - pokud Geralt v kapličkách pro Velebníčka zapálil svíčky Věčného ohně:

  • Velebný pán mi dal svolení k pohřbení těla v kapličce v jednom ze sarkofágů. Měl bych tam zajít a najít místo k pohřbení.
Měl bych ve sklepě kapličky pohřbít kupce.

Kostel - pokud Velebníček na konci I. kapitoly zemře:

  • Jelikož je Velebníček mrtvý, neměl bych mít žádné problémy pohřbít tělo v kostele.

Povolení - pokud Geralt ještě nesplnil Velebníčkův požadavek na zapálení svíček Věčného ohně v kapličkách:

  • Velebníček mi zakázal pohřbít tělo uvnitř kostela. Musím si nejdřív nějak získat jeho důvěru.

Odměna[editovat | editovat zdroj]

Leuvaardenova společníka jsem pohřbil. Je načase zajít za kupcem pro odměnu.

Je načase zajít za kupcem Leuvardenem pro odměnu.

Pohřbený společník[editovat | editovat zdroj]

Pohřbil jsem tělo Leuvaardenova společníka a dostal jsem za to zaplaceno. Obchodník drží slovo, i když... Používá dost podivné formulace. Ostatně, jsem přece zaklínač. Ne hrobník.

Pohřbil jsem tělo Leuvaardenova společníka a dostal jsem za to zaplaceno.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.