FANDOM


Tw2 journal Shilard

Shilard Fitz-Oesterlen byl příslušník Nilfgaardské aristokracie a císařský ambassador v Redanii; později se stal také členem Kupecké Gildy. Je známa jeho záliba v užívání vysokého jazyka, jakému rozumějí pouze diplomaté a učenci.

Kvůli rozsáhlým stykům s příslušníky inteligence byl ozančen jako Nilfgaardský špeh a persona non grata; pročež byl Dijkstrou vypovězen z Redanie. I přes tyto skutečnosti byl císařem Emhyrem později vyslán na Sever, aby se zde účastnil mírových jednání, které vyústily v Cintránský Mír.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.