FANDOM


Sheala de Tancarville (popř. Síle de Tansarville) byla čarodějka z Creydenu, významná zakládající členka Lóže čarodějek a v neposlední řadě pravá ruka Filippy Eilhart. Patřila mezi nejmocnější a nejrespektovanější čarodějky Severu. I některé z jejích kolegyň v Lóži se jí obávaly, snad kromě Filippy Eilhart, Francescy Findabair, Assire var Anahid a Yennefer z Vengerbergu. Přezdívalo se jí Kovirská samotářka.

Na rozdíl od svých kolegyň se Sheala nezajímala o politiku a plně se věnovala svému výzkumu. Dokonce se vzdala svého místa v Radě čarodějů, protože jí to zabíralo příliš mnoho času, který jinak mohla věnovat práci.

Sheala byla povahou velmi tichou, vážnou a inteligentní čarodějkou úzce spjatou s ohnivým živlem, čemuž odpovídají i její dovednosti. Podle Cynthie byla její magie spíše mužská a ke dvoru se nehodila. Rovněž se o ní říkalo, že je asexuální, ačkoliv to nebylo nikdy potvrzeno. Ráda se oblékala do černých sametových šatů pošitých perlami a často se zahalovala do boa ze stříbrné lišky.

Královna Zuleyka z Koviru jednou vyhledala její pomoc, když potřebovala svého syna uchránit před „špatným vlivem“ lidí, se kterými se zapletl.

Sága o ZaklínačiEditovat

Sheala se na pozvání své kolegyně Filippy Eilhart účastnila zasedání Lóže čarodějek na zámku Montecalvo v Redanii, ačkoliv se nejprve zdráhala, neboť kvůli své práci byla velmi zaneprázdněná. Byl to právě její nápad pojmenovat čarodějnickou organizaci „Lóže“.

Když začal mít kovirský král Esterad Thyssen špatné spaní kvůli podivným snům, obrátil se na různé astronomy a věštce. Jeho manželka, královna Zuleyka, mu nadhodila, že se Sheala zrovna nachází v Lan Exeter. Král ale její pomoc rázně odmítl.

Ve skutečnosti totiž byla královna Zuleyka Shealinou tajnou informantkou. Právě Sheala se snažila krále skrze sny přesvědčit, aby svého syna Tankreda seznámil se Ciri. Královna ji také poskytovala tajné informace o králově stanovisku ohledně tajné půjčky, kterou Redanie obdržela od Koviru. Na oplátku zajišťovala, že se Tankred nebude pohybovat ve špatné společnosti, kterou se tak rád obklopoval, a přestane se honit za sukněmi až do svatby se Ciri.

Sheala tím vším vypomáhala Filippě, která plánovala seznámit Ciri a Tankreda a následně je dát dohromady tak, aby mu Ciri porodila dítě. Právě ono dítě mělo zajistit budoucnost Lóže. Ciri by se pak sama stala členkou Lóže. Kvůli její minulosti jí musely vymyslet nové příjmení – Sheala jí nabídla to svoje, Ciri by se tak stala „Cirilla de Tancarville“, to ale odmítla s tím, že by se radši jmenovala „Cirilla z Vengerbergu“.

Když Lóže rozhodovala, zda pustí Ciri rozloučit se s Geraltem, Sheala hlasovala proti, aby dívku naučila disciplíně.


Zaklínač 2: Vrahové králů Editovat

Sheala se objevuje jako vedlejší postava ve hře Zaklínač 2: Vrahové králů. Její jméno tam zní „Síle“, což je správný irský zápis tohoto jména. Geralt ji potká v přístavním městě Flotsam, které čarodějku najalo, aby je zbavila obávaného Kajrana.

Povede se jí ho odehnat z městského přístaviště a setkává se pak s Geraltem a Triss. Mezi čarodějkami panuje určité napětí a Síle očividně Geralta dobře zná. Souhlasí, že nestvůru porazí společnými silami. Během příprav na boj Síle najme Zoltana Chivaye, aby jí vyleštil diamanty, které potřebuje k sestavení megaskopu (zařízení umožňující komplikovanější magické procesy a komunikaci s ostatními čaroději).

Při boji nestvůru přiláká k pobřeží, kde ji spolu s Geraltem udolají a Síle z mrtvoly sesbírá vzácné ingredience. Jak později tvrdí Filippa, Síle tyto ingredience potřebovala k vyléčení impotence krále Henselta, jehož důvěru si potřebovala získat, aby jí připustil ke svému dvoru.

Není tedy divu, že po opuštění Flotsamu čarodějka cestuje po králově boku a zúčastní se jednání mezi princem Stennisem a Drakobijkyní. Když se bitevní pole snese Sabrinina kletba, Síle kaedwenského krále ochrání a společně s ním a Detmoldem prchnou zpět do tábora.

Během úkolu Na scénu vstupuje dračice se pokusí teleportovat pryč z Loc Muinne, aniž by si všimla, že Letho záměrně vyměnil jeden z diamantů na jejím megaskopu za kazový. Geralt se může rozhodnout, zda nesprávný kámen vyndá a zachrání ji, nebo ho nechá, kde je, a Síle tak umře bolestnou smrtí.


Záznam z deníku Editovat

Tw2 journal Sile
Z vlastní zkušenosti vím, že čarodějové rozhodně nejsou povzneseni nad touhu po moci. Jen mezi čarodějkami je mnoho těch, které kvůli svým ctižádostivým plánům tahají za drátky a ovlivňují krále a další vlivné síly tohoto světa. A nezáleží na tom, zda chtějí ovládat živly, přivolávat džiny, měnit osud, diktovat královské výnosy nebo jen donutit ostatní, aby jedli kuře příborem. Proto se kouzelnice, jako je Sheala de Tancarville, jíž se někdy přezdívalo Kovirská samotářka, od ostatních tak lišily. Paní Sheala byla známá tím, že se do politiky nemíchá, alespoň ne viditelně, a že raději tráví čas bádáním. Tato čarodějka byla vážná, klidná, vždy se dokonale ovládala a na rozdíl od svých sester nepředváděla své ženské vnady a neflirtovala při každé příležitosti s muži. Musím se však držet svých zásad a podotknout, že svět by byl mnohem smutnější místo, kdyby na něm chyběly typické čarodějky.
Zpočátku nikdo nechápal, proč Sheala de Tancarville přebývá v takové zapadlé díře, jako je Flotsam. Nicméně záhy se ukázalo, že je zde kvůli říčnímu netvorovi kajranovi. Čarodějové často využívají orgány neobvyklých stvůr jako přísady pro své magické lektvary a rituály a Sheala nebyla výjimkou.
Shealina přítomnost také znamenala velice výdělečnou příležitost pro trpaslíka Zoltana, jakkoli podivně to může znít. Zručný Zoltan totiž vybrousil drahokamy pro čarodějčino kouzelné zařízení. 
Je nutno uznat, že Shealina pomoc se ukázala jako velmi cenná. Čarodějka se netvora nikterak nebála a odvážně pomáhala zaklínači mocnými kouzly.
Co se týká Henselta z Kaedwenu a jeho pokusů o zplození dědice, měla naše kouzelnice své vlastní plány. Podle toho, co se nám podařilo zjistit, Sheala a další čarodějky takto zasahují do politiky mnohem více, než by se mohlo zdát.

Pokud Geralt zvolí cestu Roche:  

Když Geralt narazil v Henseltově táboře na Shealu, nijak neskrýval svůj údiv. Její důvody se však zdály rozumné – další královražda by Sever uvrhla do naprostého zmatku, a to čarodějka nehodlala dopustit.
Čarodějka pomohla odrazit útočníky a opět tak potvrdila, že není záhodno podceňovat její moc.
Posmrtné prozkoumání vzpomínek jednoho z údajných zabijáků přineslo šokující zjištění – Sheala se přímo účastnila smrti alespoň jednoho krále. Věci se začínaly značně zašmodrchávat… a čarodějce se naneštěstí podařilo uprchnout z tábora.
Zájmy čarodějky a vrahů se rozešly. Vypadalo to, že se Sheala snaží zakrýt stopy a začala odstraněním svých bývalých spojenců.
Pronásledování čarodějky není snadná záležitost. Samotářka z Koviru, která byla jako vždy o krok před Geraltem, prchla do Loc Muinne.

Pokud Geralt zvolí cestu Iorvetha:

Šokující pravda o Sheale de Tancarville a její roli v událostech, které se na Severu odehrály, neměla být ještě nějakou dobu odhalena, nicméně na první stopu narazil Geralt naprostou náhodou. Podle jednoho z ukradených snů to byla právě Sheala, kdo si objednal vraždu aedirnského vládce Demawenda.

Pokud Geralt odstraní kazový diamant během úkolu Na scénu vstupuje dračice:

Náhlé selhání megaskopu mělo vážné následky, ale Geralt měl měkké srdce. Sheala zmizela z Loc Muinne beze stop.

Pokud Geralt neodstraní kazový diamant během úkolu Na scénu vstupuje dračice:

Náhlé selhání megaskopu mělo tragické následky a Shealin život skončil výjimečně nepříjemným způsobem. Jak se říká, magické cestování může být zdraví škodlivé, proto se vždy raději předem poraďte se svým lékařem nebo lidovým léčitelem.

Související úkoly Editovat

Zaklínač 3: Divoký hon Editovat

Pokud ji Geralt v Zaklínači 2 zachránil, potkají se znovu ve vězení, kam Geralt přišel zachránit Margaritu Laux-Antille. Její zranění jsou ale tak vážná, že Geralt nebo Yennefer ji nakonec musí z milosti usmrtit, aby ji ušetřili bolesti.

Tw3 journal sheala

Záznam z deníku Editovat

Geralt a já jsme oba znali Shealu de Tancarville, Samotářku z Koviru, kdysi hrdou členku Lóže čarodějek, která ve své době pletichařila, přesvědčovala a očarovávala svět k obrazu svému. Sheala vždy tvrdila, že jedná pouze pro dobro magie a lidstva, ale na rukou měla krev příliš mnoha lidí včetně králů, kteří stáli v cestě jejím zájmům. Zúčastnila se bezpočtu spiknutí a intrik, ve kterých zaklínač často vystupoval jako nic netušící spolupachatel, překážka nebo nešťastná oběť.
Geraltova předchozí setkání s touto čarodějkou tedy byla přinejmenším bouřlivá. Alespoň v případě jednoho střetu bylo možné prohlásit, že Geralt Sheale zachránil život, ale to neznamenalo, že by k ní choval nějakou vřelou náklonnost.
Ať už je to, jak chce, pohled na zmučenou a zuboženou čarodějku v žalářích krále Radovida naplnil zaklínačovo srdce žalem a soucitem.

Pokud se Geralt smiluje:

Geralt, jehož možná vedly tyto city nebo třeba úcta k poraženému nepříteli, který nyní trpěl rukou krutých fanatiků, se nad ní slitoval. Byvše si vědoma osudu, jaký by ji čekal, kdyby žila, Sheala de Tancarville byla vděčná za důstojnou smrt, která ji ušetřila mučení a ponížení.

Pokud se Geralt nesmiluje:

Ale Shealino zranění bylo vážné - její život už nešlo zachránit. Času nebylo nazbyt, a tak Geralt nechal umírající čarodějku napospas osudu, který ji čekal. 

Spojené úkoly Editovat

Poznámky Editovat

  • Pokud odstraníte kazový diamant, Síle prozradí, kde se nachází Yennefer. Geralt se to ale dozví i tak, pokud si s ní promluví i o volitelných otázkách.
  • Nápisy na jejím oděvu jsou spojené s čarodějkami.
  • Animace, kdy megaskop roztrhne Síle je stejná jako při výbuchu ohnilce.

Galerie Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.