FANDOM


Rozsáhlý konflikt mezi Severními královstvími a Nilfgaardskou říší trvající několik let. Začátek války byl v režii Nilfgaardu, který těžil ze sporů mezi zeměmi Severu a svých vojenských zkušeností. Později se ovšem objevily slabiny nilfgaardského systému, kdy opozice proti absolutní vládě císaře Emhyra vedená předními aristokratickými rody Nilgaardu způsobila vnitřní problémy v Nilfgaardské říši. Emhyr, aby oddělil mocenské špičky svých oponentů od vlivu na vnitřní politiku země, jmenoval své největší nepřátele do čela armádních sborů jemu jinak fanaticky oddané armády. Tito velitelé se snažili dále oslabit Emhyrovu moc a vedli zcela nesmyslné akce s cílem oslabit vlastní armádu. Právě tyto jejich akce měly za následek konečnou nilfgaardskou porážku i "příkladné potrestání zrádců Impéria". Válka byla ukončena Cintránským mírem, kdy díky sňatku císaře Emhyra a dědičky cintránského trůnu princezny Cirilly došlo k oficiálnímu připojení Cintry k Nilfgaardu a bylo rozhodnuto o ukončení veškerých bojů a stáhnutí nilfgaardských vojsk ze všech ostatních dobytých uzemí Severu. Výsledné vztahy mezi Severními královstvími a Nilfgaardem po Velké válce se dají označit jako dobré především díky nově vzniklé "ekonomické spolupráci" obou zúčastněných (t.j. ekonomické závislosti Severu na výrobcích z Jihu). Vítězství Severu se promítlo pouze ve zhoršených životních podmínkách nelidí v Severních zemích a četných pogromech na ně uspořádaných. Jedinou záminkou pro ně přitom byla pouze nenávistná propaganda z oficiálních míst snažící se označit za původce všech válečných zločinů Nilfgaardu právě nelidi ze Scoia'tael.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.