Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki
Severní království

Souhrnné označení pro království nacházející se na severu Světa.

Někdy též označována jako "Severní země" nebo prostě jen "Sever",zahrnují státy Temerie, Redanie, Kaedwen, Aedirn, Cintra, Kovir a Poviss, Lyrie a Rivie a další menší království a knížectví.

Politicky a mocensky jsou rozdělena a malicherné spory, boje i menší války jsou denním chlebem mocenských elit i prostých obyvatel těchto zemí.

Jediným důvodem, který tato království - většinu z nich - přiměl ke spolupráci a zároveň jedinou příčinou, proč se vůbec mluví o Severních královstvích jako o celku, byly dobyvačné ambice Nilfgaardu, který začal představovat bezprostřední nebezpečí pro mocenské zájmy vládců Severu.

V následném konfliktu po počátečních prohrách a díky ohromnému nasazení a za cenu obrovských ztrát se sice Severu podařilo zvítězit, ale bylo to typické Pyrrhovo vítězství.

Nilfgaard sice byl poražen, ale o jeho dobytí nebo obsazení třeba jen části jeho území se nedalo ani uvažovat - výsledkem by byl pouze všeobecný chaos, anarchie a ekonomický úpadek. Nilfgaard se i přes svou vojenskou porážku stal faktickým vítězem, císař Emhyr posílil svou pozici, když za války zlikvidoval nebezpečnou opozici ze strany nilfgardské šlechty, skutečným vítězem války byl ale nilfgaardský kupecký cech.

Tato organizace obrovských rozměrů i prostředků brzy vystřídala šlechtu v jejím mocenském postavení a měla klíčovou pozici při sjednávání míru mezi Severem a Jihem.

A protože Nilfgaard nebyl samotnými boji zasažen a neutrpěl žádné materiální ztráty, mohly nilfgaardské manufaktury (už před válkou proslulé nízkou cenou i kvalitou produktů) doslova zaplavit trh Severu svými výrobky a ekonomicky ovládnout Severní země.

Hlavní království[]

Menší království[]

Vévodství[]

Mapa[]