Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Sefiroty jsou kameny, artefakty, které vytvořil mág, kdysi rezidující ve věži na blatech. Každý z nich představuje něco jiného.

Sefirot – Kalkstein, alchymista je Geraltovi popisuje:

Alchemy contends there are ten elements of the Tree of Life - aspects of divinity we are capable of knowing. [...] the Sephirot are the Words of Creation carved as symbols into ten stones. The channels connecting them are the branches of the Tree of Life. There are ten Sephirot, divine Words of Creation: Keth'aar - Crown, Chocc'mah - Wisdom, Veen'ah - Understanding, Kezath - Love, Ghe'vrath - Power, Tipperath - Compassion, Neh'tza - Victory, 'Oth - Glory, Yesath - Foundation and Maal'kad - Kingdom.

Příběhové úkoly Tajemná věž a Obelisky v II. Kapitole, vyžadují nasbírání všech těchto kamenů, sefirotů a dále jejich umístění v Obeliskách, které jsou rozmístěny v Bažinách.

Chocc'mah Chocc'mah A Sephirah symbolizing Wisdom. obelisk
Ghe'vrath Ghe'vrath Sefirot symbolizující soud, sílu a vážnost
Keth'aar Keth'aar A Sephirah symbolizing Crown.
Kezath Kezath Sefirot symbolizující milosrdenství a lásku - Geraltovi předá Vaska, za zahubení utopenců na Hliništi.
Maal'kad Maal'kad Sefirot symbolizující království
Neh'tza Neh'tza A Sephirah symbolizing Endurance and Victory.
'Oth 'Oth Sefirot symbolizující majestát a slávu
Tipperath Tipperath A Sephirah symbolizing Compassion and Beauty.
Veen'ah Veen'ah Sefirot symbolizující porozumění
Y'esath Y'esath Sefirot symbolizující základ - nachází se v Jeskyni v bažinách, ve Waranově sarkofágu.

Úkoly

Poznámky

The wikipedia article "Sephirot" offers further reading about this Kabbalistic idea.