FANDOM


Sefiroty jsou kameny, artefakty, které vytvořil mág, kdysi rezidující ve věži na blatech. Každý z nich představuje něco jiného.

Sefirot – Kalkstein, alchymista je Geraltovi popisuje:

Alchemy contends there are ten elements of the Tree of Life - aspects of divinity we are capable of knowing. [...] the Sephirot are the Words of Creation carved as symbols into ten stones. The channels connecting them are the branches of the Tree of Life. There are ten Sephirot, divine Words of Creation: Keth'aar - Crown, Chocc'mah - Wisdom, Veen'ah - Understanding, Kezath - Love, Ghe'vrath - Power, Tipperath - Compassion, Neh'tza - Victory, 'Oth - Glory, Yesath - Foundation and Maal'kad - Kingdom.

Příběhové úkoly Tajemná věž a Obelisky v II. Kapitole, vyžadují nasbírání všech těchto kamenů, sefirotů a dále jejich umístění v Obeliskách, které jsou rozmístěny v Bažinách.

Quest Items Sephirot Choccmah Chocc'mah A Sephirah symbolizing Wisdom. Monolith
Quest Items Sephirot Ghevrath Ghe'vrath Sefirot symbolizující soud, sílu a vážnost
Quest Items Sephirot Kethaar Keth'aar A Sephirah symbolizing Crown.
Quest Items Sephirot Kezath Kezath A Sephirah symbolizing Mercy, Love and Grace.
Quest Items Sephirot Maalkad Maal'kad Sefirot symbolizující království
Quest Items Sephirot Nehtza Neh'tza A Sephirah symbolizing Endurance and Victory.
Quest Items Sephirot Oth 'Oth Sefirot symbolizující majestát a slávu
Quest Items Sephirot Tipperath Tipperath A Sephirah symbolizing Compassion and Beauty.
Quest Items Sephirot Veenah Veen'ah Sefirot symbolizující porozumění
Quest Items Sephirot Yesath Y'esath Sefirot symbolizující základ - nachází se v Jeskyni v bažinách, ve Waranově sarkofágu.

Úkoly

Poznámky

The wikipedia article "Sephirot" offers further reading about this Kabbalistic idea.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.