FANDOM


Primary quests
Úkol se spustí automaticky na začátku I. Aktu a plní se po celý jeho průběh. Úkol je, podobně jako Lidé a nestvůry, hlavní dějovou linií a bez něj se nedá dokončit I. Akt.

Návod Editovat

Úkol se v deníku objeví poté, co Shani Geraltovi řekne o Salamandře, které se všichni bojí a něco o ní by mohl vědět místní Velebný pán.

Geralt se za ním vydá, avšak Velebný pán už jednoho zaklínače, jménem Berengar, potkal a ten jej zradil a tak chce po Geraltovi důkaz důvěry. Tu získá u místních vážených občanů - Odo, Haren a Mikul.

Je jedno, ke kterému z nich se Geralt vydá jako první. Musí však u Mikula splnit úkol Krypta, u Ody Tajemství zahrady a u Harena Noční hosté. Mikul po splnění úkolu pro něj, řekne Geraltovi, že bude hlídat u vchodu do Wyzimy u starého mlýna a že až bude mít glejt, může tam za ním přijít a pustí ho do Wyzimy.

Jakmile jsou všechny tři úkoly hotové, navštíví Geralt Velebníčka s tím, že si získal jejich důvěru a ptá se ho na Salamandru. Velebníček se chvílí zdráhá, ale pak pošle Geralta ke Krčmáři pro klíč od jeho bývalého domu, kde nyní Salamandra sídlí.

Geralt se vydá do krčmy, ve které najde Shani, obklopenou bandity, připravené ji zprznit. Geralt se bez otáček vmísí a vybídne je, aby odešli. Po očekávané odpovědi je pobije. Shani mu řekne, že nestihla utéct se zbytkem vesnice a že zabili Krčmáře. Geralt se s Shani domluví, že na něj v Krčmě počká, dokud se nevypořádá se Salamandrou a pak spolu půjdou do Wyzimy.

Geralt si vezme klíč od Krčmáře a vyrazí do bývalého domu Krčmáře (nachází se kousek od Královského lovčí). Tam před domem stojí dva pacholci Salamandry, kteří si s Geraltem zatančí. Uvnitř čekají na tanec další 4. Geralt pozná Harenovo zboží a usoudí, že ten zkurvysyn obchoduje se Salamandrou.

Z domu vedou padací dveře do jeskyně, kde potká vůdce skupiny pacholků Salamandry. Ten mu poví o obchodech s lidmi z Podhradí, s jejich váženými občany a Velebným pánem, poví Geraltovi i o dohodě s Berengarem. Geralt všechny suveréně pozabíjí. Přiběhnou k němu děti, které vesnice Salamandře prodávala, společně s Alvinem.

Děti mu ukážou cestu z jeskyně za tenkou, polorozpadlou zdí. Zaklínač na ni zkušeně použije znamení Aard a projde průchodem. Narazí na vědmu Abigail, která u kotle tvoří nějaké kouzlo. Brání se, že je pouze obranné, jelikož Velebníček na ni poslal holotu, aby ji zlynčovali. Řekne Geraltovi, že ji viní za příchod Bestie, avšak že ona za nic nemůže.

Nabídne se Geraltovi, aby se o její nevinně přesvědčil zblízka. Nehledně na Geraltovu volbu, vyjde ven z jeskyně (východ je kousek od místa, kde je Abigail), kde potká vesničany, Oda a Harena v čele s Velebníčkem. Dušují se, že Bestie je dílem čarodejnice Abigail a měla by za to být potrestána, společně za hříchy, které uvedla na dobré občany vesnice. Obviňují ji z očarování Ody, aby zabil bratra, okouzlení Harena pro peníze a otrávení Ilsy, milované Mikula.

Nehledě na volbu jednotlivých stran, jestli věřit Odovi, Harenovi a Velebníčkovi nebo stát na straně Abigail, právě poslední vyřčení, buď aby Velebný zavřel hubu anebo uznání, že Abigail je čarodejnice, rozhodne o osudu vesničanů a Abigail.

Po rozhodnutí se vydá směrem od jeskyně ke Krčmě, cestu mu však překazí Bestie, která se objeví společně s barghesty. Začíná boj, ve kterém Zaklínač zvítězí. Získá glejt, buď rukou anebo z ostatků těla a vydá se zpět na cestu do Krčmy. Tam na něj čeká Shani, jak byli domluveni. Společně se vydají k bráně Wyzimy (u starého mlýna) za Mikulem.

Geralt předá glejt Mikulovi, jak se domluvili a tím končí úkol i I. Akt.

Poznámky Editovat

 • Pokud chce hráč dokončit vedlejší úkoly, měl by odložit návštěvu Velebníčka poté, co splnil úkoly pro Oda, Harena a Mikula. Jakmile je Geralt poslán za Krčmářem pro klíč už nebude mít možnost.
 • Při finálním rozhodování na čí stranu, jestli Abigail nebo Velebníčka, se postavit může hrát roli i obtížnost hry samotné:
  • Pokud si hráč zvolí stranu Abigail, bude bojovat nejen s Bestií a barghesty, ale posléze i s Velebníčkem, Odem, Harenem a vesničany. Výhodou je, že Abigail nemůže zemřít a umí léčit.
  • Pakliže se postaví na stranu Velebníčka, musí porazit pouze Bestii a barghesty za pomoci Oda, Harena a vesničanů. Nejsou však příliš zdatní a málo vydrží. Dobrou technikou tedy je vyzabíjet nejdříve barghesty, kteří útočí na vesnišany, Oda a Harena a pak se společně utkat s bestií
   • Po úspěšném zabití Bestie, nehledě na to, kolik vesničanů a jestli Odo a Haren přežili, ke Geraltovi přijde Velebníček, poděkuje mu a chce mu předat Glejt. Geralt se může rozhodnout, zda nechá Velebníčka žít nebo ho ze zášti zabije - na zvolené cestě to nyní nic nemění. Tělo Abigail Geralt najde u jeskyně.

Fáze Editovat

Salamandra Editovat

Informace o člověku se salamandří broží by mohl mít velebný pán, duchovní vůdce místní komunity. Musím za ním zajít co nejdřív.

 • Měl bych se poradit s velebným pánem v té věci se Salamandrou

Nedůvěřiví občané Editovat

Velebný pán mi nedůvěřuje, protože už tu přede mnou byl jiný zaklínač. Musím něco udělat s místní Bestií a promluvit si s nejdůležitějšími lidmi ve vsi – s Odem, Haranem a Mikulem. Snad se od nich něco dozvím.

 • Musím zajít za Odem, Harenem a Mikulem a přesvědčit je o své pravdě. Jinak mi vesničané neuvěří.
V závislosti na tom, za kým jde Geralt jako prvním, druhým a třetím se mění popis dvou fází Nedůvěřiví občané

Nedůvěřiví občané Editovat

Získal jsem si Odovu / Harenovu / Mikulovu důvěru. Teď už zbývá jen Haren a Mikul / Odo a Mikul / Odo a Haren

 • Měl bych zajít za Mikulem a Harenem / Odem a Mikulem / Odem a Harenem

Nedůvěřiví občané Editovat

Získal jsem na svou stranu Oda a Mikula / Oda a Harena / Harena a Mikula. Takže už zbývá jen Haren / Mikul / Odo.

 • Musím vyhledat Harena / Oda / Mikula.

Získal jsem si důvěru Editovat

Získal jsem si důvěru všech významnějších lidí ve vsi. Musím si o tom promluvit s velebným pánem.

 • Musím si promluvit s velebným pánem.

Salamandra Editovat

Velebný pán mi prozradil, kde je úkryt Salamandry, a taky mi řekl, že klíč najdu v krčmě. Musím tam zajít.

 • Musím zajít do krčmy.

Klíč Editovat

Musím najít klíč od úkrytu Salamandry. Měl by být někde v krmě.

 • Musím najít klíč od úkrytu Salamandry.

Úkryt Editovat

Mám klíč od úkrytu Salamandry. Musím tam jít a najít vůdce banditů - snad bude něco vědět o ukradených tajemstvích. Shani slíbila, že na mě počká v krčmě.

 • Získal jsem klíč od úkrytu Salamandry. Musím se tam vypravit.

Východ Editovat

Člověk, které jsem sledoval sem do vesnice, je mrtvý. Dozvěděl jsem se od něj, že měl nějakou dohodu s Berengarem. Musím najít východ z jeskyně.

 • Musím najít východ z jeskyně.

Pokud se Geralt rozhodne stát po boku Abigail anebo Velebníčka zabít i po zvolení si jeho strany

Získání glejtu Editovat

Zabil jsem velebného pána – zasloužil si to. Možná má někde po kapsách ten glejt, se kterým mě pustí do Wyzimy.

 • Měl bych prohledat tělo velebného pána. Snad má u sebe glejt, se kterým mě pustí do Wyzimy

Glejt Editovat

Mám glejt, se kterým mě pustí do města. Teď se mohu v hospodě setkat se Shani, jak jsme se domluvili.

 • Teď se mohu v hospodě setkat se Shani, jak jsme se domluvili.

Brána Editovat

Se Shani jsme se rozhodli, že půjdeme do Wyzimy. Musíme se vydat k bráně, u které stojí na stráži Mikul.

 • Musím se dostat k bráně do Wyzimy a promluvit si s Mikulem.

Wyzima Editovat

Díky glejtu od velebného pána mě Mikul pustil do Wyzimy.

 • Dostal jsem se do Wyzimy.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.