FANDOM


CharDev Strength

Síla – attribute governs not only physical strength, but is also related to Vitalita and silný styl swordsmanship. There are five basic levels, each with a selection of attributes.

Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5

Talent bronze Úroveň 1 Editovat

CharDev Strength 1
Síla (úroveň 1)
CharDev Strength 1 1
Rauš
  • Imunita vůči Bolesti
  • Zranění + 25%
  • Únik − 50%
  • Krytí − 50%
  • Ùčinkuje pouze tehdy, když je zaklínač pod vlivem alkoholu
CharDev Strength 1 2
Bojové odhodlání

Talent bronze Úroveň 2 Editovat

CharDev Strength 2
Síla (úroveň 2)
CharDev Strength 2 1
Střeh
  • Krytí + 10%
CharDev Strength 2 2
Regenerace
  • Regenerace života + 1 za vteřino
CharDev Strength 2 3
Bijec

Talent silver Úroveň 3 Editovat

CharDev Strength 3
Síla (úroveň 3)
CharDev Strength 3 1
Vitalita
  • Přidává + 2 životy za kažou úroveň postavy
CharDev Strength 3 2
Odolnost vůči Povalení
CharDev Strength 3 3
Instinkt Přežití

Talent silver Úroveň 4 Editovat

CharDev Strength 4
Síla (úroveň 4)
CharDev Strength 4 1
Odolnost vůči Krvácení
CharDev Strength 4 2
Kamenná Kůže
  • Brnění + 5
CharDev Strength 4 3
Agrese

Talent gold Úroveň 5 Editovat

CharDev Strength 5
Síla (úroveň 5)
CharDev Strength 5 1
Odolnost vůči Zranění
  • Odolnost vůči Zranění + 25%
CharDev Strength 5 2
Posílený Život
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.