FANDOM


Sága o Reinmarovi z Bělavy nebo také Husitská trilogie je netradiční sága žánru historické fantasy z pera Andrzeje Sapkowského, odehrávající se ve Slezsku a v Čechách v první polovině 15. století.

Děj je situován do období husitských válek, čerpá ze středověkých kronik a lokálních pověstí, z fantastických prvků klade důraz na magii.

Pro svou dikci, poměrně složitý styl a košatý jazyk se spoustou latinských prvků bývá přirovnávána k románům Henryka Sienkiewicze.

Hlavním námětem je tragický příběh lásky ranhojiče a čaroděje-renegáta Reinmara z Bělavy a šlechtické dívky Jutty, rozvíjený na pozadí husitských válek. V sérii se objevuje velké množství historických osobností.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.