FANDOM


People Friendly Vodyanoi priest full

Rybočlověk, kněz

Zápisy do Deníku Editovat

Rybolidé zvaní též ryboocí jsou starodávná rozumná rasa. Ctí své bohy a o božské záležitosti se starají jejich kněží. Mezi rybolidmi kvetou kulty podvodních bohů, jež jsou lidem neznámé nebo které v nich vzbuzují hrůzu. Podvodní božstva poskytují kněžím část své moci a propůjčují jim schopnost vrhat kletby a uřknutí.
  • Výskyt: Jen málokdy vychází na břeh, většinou jako doprovod vojenského oddílu nebo z náboženských důvodů.
  • Odolnosti: Odolný vůči popálení a očarování.
  • Zranitelnost: Pokud se je už podaří zapálit, jsou velmi citliví na oheň. Lze je snadno oslepit.
  • Taktika: Kněží podporují své bojovníky magií - dokáží léčit spojence a oslepovat protivníky.
  • Alchymie: Měchýř a šupiny rybolidí, kameny z Ys.

Zdroje Editovat

Lokace Editovat

Poznámky Editovat

  • Hostinská v Kapitola IV will talk to Geralt about rybolidé, specifically mentioning knězí and Kameny z Ys. The conversation, however, unlocks only bojovníkí a their possible remains, not knězí.
  • Teyu, trofej v Kapitola IV, is kněz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.