Rusalka je říční obdoba dryády. Někdy se jim říká víly. Mívají dlouhé, většinou světlé vlasy, jež si zdobí věnečky z květin. Buď nosí jednoduché tenké košilky nebo jsou zcela nahé. Přestože obvykle mlčí, dokáží krásně zpívat. V noci vycházejí z vody a tančí při měsíčku.

O rusalkách se povídá, že na svůj zpěv lákají muže a pak se topí. Jiné pověsti praví, že své mužské oběti utancují k smrti vyčerpáním. 

V povídce Zrnko pravdy si Geralt nejprve splete Vereenu a považuje ji za rusalku (ve skutečnosti to byla bruxa). 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.