FANDOM


Rudolf Valaris byl de facto poslední velmistr rytířského řádu bílé růže. Místo po něm přebral charizmatický Jakub z Aldersbergu, který ovšem celý řád zreformoval a přejmenoval na Řád planoucí růže. Za Valarisova úřadování stáli rytíři na pokraji naprostého úpadku, chyběla jim víra a potýkali se s korupcí. Tak o tom alespoň referuje kavalír Erick Vogel ve své knize "Květ a plamen".  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.