FANDOM


Hrad Rissberg se nachází poblíž hory Cremora na cidarsko-temerské hranici. Nepatří mezi nejhonosnější hrady, je zčásti vytesán do skalní zdi, má světlé hradby, čtyři věže a několik menších, zdobných vížek.

Na hradě sídlili čarodějové, kteří nespadali pod Čarodějnou Kapitulu: osmnáct mistrů a přes 80 učňů. Všichni se zde účastnili všemožných experimentů, z některých pak vznikaly prototypy elixírů, útočných jednotek, dokonce i magicky zmutovaných či geneticky upravovaných stvoření. Kvůli jejich nelidským pokusům a operacím jinak tabuizovaným, jako např. magie goetia, sloužil hrad jako zástěrka pro všechny mágy, kteří se neřídili etickým kodexem.

Na vyvolávání démonů a jiných bytostí z rovin elementů i paraelementů byl proto uvalen přísný zákaz, za jehož porušení hrozí tvrdé tresty. Existuje kontrolní systém, který zajišťuje dodržování zákazu. Je však jedno místo vyňaté zpod kontroly.“
„Hrad Rissberg. Pochopitelně.“
„Pochopitelně. Rissberg není možno kontrolovat. Přitom systém kontroly nad goëtií byl konstituován právě zde a díky zde prováděným testům je trvale zdokonalován. Provádějí se tady ale i jiné výzkumy a pokusy. Rozličného zaměření. Na Rissbergu se zkoumají různé věci a různé jevy, zaklínači. To, co se zde děje, není vždy legální a není vždy morální. Účel světí prostředky – takovýto nápis by mohl být vyvěšen nad hradní bránou.“
„Ale pod něj,“ dodal Tzara, „by bylo třeba dopsat: Co se na Rissbergu upeče, to se na Rissbergu sní. Experimenty se konají pod dozorem. Všechno je bedlivě sledováno a dokumentováno.“

—str.115, rozhovor mezi Geraltem, Algernonem a Tzarou, Bouřková sezóna

V podhradí najdeme také malé městečko, kde se dalo na středečních trzích sehnat různé magické zboží.

Po smrti Ortolana na hradě došlo ke značným personálním změnám a spousta z čarodějů musela přesídlit.

Známí lidé Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.