Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Ramona Thyssen byla pátá doložená královna Redanie, manželka krále Vizimira I. Starého. Její rodiče - Guido Thyssen  a Klaudia Starhemberg - pocházeli z královské rodiny Koviru a Povissu. Měla dva sourozence, bratra Edmunda a sestru Berengarii. Se svým manželem zplodila následníka trůnu Radovida IV.

Advertisement