Ramona Thyssen byla pátá doložená královna Redanie, manželka krále Vizimira I. Starého. Její rodiče - Guido Thyssen  a Klaudia Starhemberg - pocházely z královské rodiny Koviru a Povissu. Měla dva sourozence, bratra Edmunda a sestru Berengarii. Se svým manželem zplodila následníka trůnu Radovida IV.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.