Radovid IV. Holohlavý byl osmý král Redanie, syn Vizimira I. Starého a jeho ženy Ramony Thyssen. Oženil se s Fiamettou Cidarisskou a z jejich společného soužití vzešel jediný syn Heribert, který po Radovidovi usedl na trůn s přízviskem "Hašteřivý".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.