FANDOM


m (Silesian přesunul stránku Radovid I Veliký na Radovid I. Veliký: čeština)

Verze z 6. 2. 2013, 16:40

Radovid I. řečený "Veliký" byl první král Redanie a jeden z prvních tří lidských vládců na kontinentě. Druzí dva byli Sambuk, sídlící na deltě řeky Pontar, a Dezmond z Temerie, otec Geddese. Radovid byl také bratr vévody Trojdena. S neznámou ženou zplodil svého nástupce Dambora Černého. Za jeho vlády Redanie vzkvétala a Radovid se na dlouhou dobu stal vzorem ideálního vladaře.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.