Socha Proroka Lebedy


Myslitel, kterého nejlépe charakterizuje už jeho jméno.  Prorok Lebeda se stal pověstným pro svou dobrotu, nenáročný, mírumilovný způsob života a pro svou velikou moudrost, pochopitelnou i nejprostším lidem.
Ve hře i v knihách je občas stavěn jako protipól současným naboženstvím.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.