Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki
Průvodce po Wyzimě Průvodce po Wyzimě
Marco Knopf

Stejně jako většina lidských měst i Wyzima stojí na základech elfího města. Za dlouhá léta se hlavní město králů Temerie rozrostlo a dnes se skládá ze tří velkých čtvrtí, přistavu a rozsáhlého podhradí. V klášterní ctvrti pozornost poutá monumentální klášter Rádu planoucí ruže. Je také težké minout velký Lebeduv špitál, jenž proslul jako místo zázracných uzdravení. Pri obdivování techto míst se radeji vyhýbejte ctvrti nelidí, jež se stala místem plným bídy a spolecenského odpadu. Vetšina nelidí byla prestehována do Staré Wyzimy, ze které je ted ghetto, návštevníkum nedostupné. Obchodní ctvrt v soucasné dobe vzkvétá, sídlí v ní bohatí kupci a lze zde nalézt predstavitele obchodních i politických institucí, banku i mestskou radnici. Behem návštevy v obchodní ctvrti Wyzimy je také vhodné nahlédnout na slavné tržište, kde se údajne dá koupit jakékoli zboží z celého sveta.

Popis hlavního města Temerie s upozorněním na zajímavá místa, jež je záhodno navštívit.

Zápisy do Deníku[]

Místa:

Cena[]

 Nákup Prodej
60 orény  12 orény 


Lokace[]