Povzdech, také známá jako Easnadh – řeka v Tir ná Lia, nejvýznamnějšího města světa "Lidu Olší", neboli Aen Elle, kam Ciri přišla portálem v Tor Zirael. Potkala zde mnoho elfů, přátel i nepřátel. Jeden z jejích přítoků se nazývá Šepot.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.