Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Secondary quests.png

Při průzkumu bažin Geralt narazí na druidský hájek a v něm, mimo jiné, na meditujícího elfa jménem Yaevinn. Elf mezi nekončícími filozofiemi o lidské přirozenosti, požádá Geralta o doručení dopisu Vivaldimu, jelikož on sám je hledaným zločincem.

Návod

Pokud se Geralt rozhodne úkol přijmout, může tak udělat i s postranním úmyslem, a to doručit dopis kapitánovi městské stráže, Vincentu Meisovi.

Fáze

Dopis

Slíbil jsem Yaevinnovi, že zanesu do Wyzimy dopis pro jeho přítele Vivaldiho. Yaevinn mi důvěřuje - mohl bych místo toho Vivaldiho udat kapitánovi stráží, že obchoduje s Veverkami.

  • Slíbil jsem Yaevinnovi, že zanesu do Wyzimy dopis pro Vivaldiho.

Udavačství

Místo za Vivaldim jsem zašel za kapitánem městské stráže. Vincenta opravdu zajímalo, že je bankéř zapletený s Veverkami. Teď se musím vrátit k Yaevinnovi a vymyslet si nějakou nevinnou lež. (25 orénů)

  • Dopis jsem předal Vincentovi. Teď se musím vrátit k Yaevinnovi a vymyslet si nějakou nevinnou lež.

Elfí tábor

Yaevinn se z druidského hájku přesunul na jiné místo na blatech, kde údajně žijí elfové. Musím si s ním promluvit.

  • Musím zajít za Yaevinnem do elfího tábora.

Doručení se nepodařilo

Yaevinn zuřil, když jsem mu řekl, že se mi jeho dopis nepodařilo doručit. Veverky jsou na mě sice naštvané, ale úřady mi důvěřují. Veverky jsou teď na mě naštvané, ale úřady mi důvěřují.

Odpověď

Odevzdal jsem dopis Vivaldimu. Řekl mi, abych si pro odpověď přišel později.

  • Mám se za nějakou dobu vrátit k Vivaldimu pro odpověď.

Pokud Geralt v jakékoliv fázi úkolu před dokončením započne úkol Průzkum bojem na straně Řádu planoucí růže

Dopis

Už nebudu mít příležitost splnit tento úkol.