FANDOM


Error: soubor není platný nebo neexistuje

Porog je malá osada v okolí ve větvích Iny a Jarugy, poblíž Klamatského sedla. Sedláci z vesnice se spojili s farmáři s Klíče a Kačanu do boje s kostějem. Osada vystupuje v povídce "Cesta z níž není návratu" (uvedené ve Stříbrném meči).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.