FANDOM


Secondary quests

Podezřelý: Vivaldi je jeden ze šesti v podstatě totožných detektivních úkolů, které obdržíte v rámci Kapitoly II. Na úspěšném splnění nebo nesplnění těchto úkolů závisí konec celé kapitoly.

Pokud získáte důkazy o jeho nevině, poví vám střípky z minulosti Azara Javeda.

Důkaz o nevině můžete získat od Zoltana Chivaye rozhovorem na téma Vivaldiho banky, při kterém se dozvíte, že trpaslíkovi finanční institut už nepatří, takže nemůže financovat Javedovy operace.

Konec spoileru.

Návod

Fáze

Nový podezřelý
Z dosud nalezených důkazů jasně vyplývá, že existuje nějaké spojení mezi bankéřem Vivaldim a Azarem Javedem. Promluvím si s trpaslíkem a zkusím o tom zjistit něco víc.

Další informace o Vivaldim se dočteš v deníku, sekce postavy. Měl bych vyzpovídat trpaslíka Vivaldiho.


Nevinen
Důkazy nasvědčují tomu, že Vivaldi je nevinen. Měl bych mu to povědět.

Měl bych Vivaldimu povědět, že mám důkaz jeho neviny.


Důkaz o nevině
Důkazy nasvědčují tomu, že Vivaldi je nevinen. Měl bych mu to povědět.

Měl bych Vivaldimu povědět, že mám důkaz jeho neviny.


Poznámky

  • Pokud Vivaldiho obviníte, urazí se nejen on, ale i všichni nelidé a nebudou s vámi chtít nic mít, dokud nedokážete, že jste na jejich straně.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.